Założenie lokaty bankowej – krok po kroku

Założenie lokaty bankowej – krok po kroku

Pierwszym krokiem przy wyborze lokaty bankowej jest zapoznanie się z ofertami poszczególnych banków. Warto również sięgnąć po literaturę branżową oraz umówić się na spotkanie z konsultantem z banku. Najlepsza lokata bankowa, zazwyczaj posiada wysokie oprocentowanie.

Nie jest to jednak jedyny parametr, który musimy wziąć pod uwagę, przeprowadzając porównanie lokat. Pamiętajmy, że dwie lokaty z takim samym oprocentowaniem mogą generować różne zyski. Można zajrzeć w aktualny ranking lokat dostępny na oszczedzajskutecznie.com.pl, aby przekonać się, jak wiele parametrów wpływa na ogólną ocenę danej lokaty. Rzetelne porównanie lokat powinno obejmować sprawdzenie możliwości rozwiązania umowy przed terminem, ewentualną sposobność przedłużenia lokaty na kolejny okres czasu itd. Pamiętajmy, że najlepsze lokaty powinny mieć nie tylko wysokie oprocentowanie, ale posiadać wszystkie parametry korzystne dla klienta.

Oprocentowanie

Lokaty posiadają różną wysokość oprocentowania. Ponadto wyróżniamy oprocentowanie lokat o charakterze stałym oraz oprocentowanie zmienne. Dla osób obeznanych z tematyką rynku finansowego najlepszym wyborem będzie oprocentowanie zmienne, bo daje możliwość wyższych zarobków, o ile będziemy w stanie przewidzieć tendencje panujące w branży bankowej. Oprocentowanie lokat o charakterze stałym jest najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy w temacie produktów bankowych nie poruszają się pewnie. Lokaty bankowe o stałym oprocentowaniu są bezpieczne, bo nawet w sytuacji zmiany stóp procentowych na niższe, klient nie będzie pokrzywdzony. Bank, w którym została założona przez nas lokata, dokonuje zmiany wysokości stóp procentowych z różnych przyczyn. Podstawowym bodźcem do zmiany oprocentowania jest wzrost lub spadek stóp procentowych NBP. Powodem modyfikacji oprocentowania naszego depozytu może być na przykład zmiana rentowności bonów skarbowych lub obniżenie składek uiszczanych przez bank na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Termin zapadalności

Zakładając lokatę, musimy podjąć decyzję, na jak długi czas chcemy „zamrozić” nasz kapitał. Pamiętać musimy, że im dłuższy będzie czas, na który powierzymy bankowi nasze fundusze, tym większe jesteśmy w stanie osiągnąć zyski. Termin zapadalności lokaty to dzień, kiedy następuje rozwiązanie umowy i zwrot zgromadzonego na lokacie kapitału wraz z odsetkami do rąk klienta. Lokaty bankowe dzielimy na lokaty odnawialne, których termin przechowywania pieniędzy przez bank może zostać przedłużony, jak również lokaty nieodnawialne. W tym drugim przypadku klient nie ma możliwości przedłużenia zawartej z bankiem umowy depozytowej.

Umowa zawierana z bankiem

I najważniejsze – musimy pamiętać, aby dokładnie przeczytać wszystkie punkty umowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zasadne jest skonsultowanie się z prawnikiem. Umowa powinna zawierać nasze dane osobowe, jak również informacje na temat wysokości kapitału początkowego, formy i wysokości oprocentowania. Ponadto powinien się w niej znaleźć zapis precyzujący, czy lokata jest odnawialna i czy za ewentualne zerwanie umowy przed terminem zapadalności może spotkać nas kara finansowa. Najlepsza lokata bankowa to ta, która jest dopasowana do naszych indywidualnych potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top