Zabezpieczenie płynności finansowej gospodarstwa rolnego.

Zabezpieczenie płynności finansowej gospodarstwa rolnego.

Płynność finansowa gospodarstw rolnych, tak samo jak i innych przedsiębiorstw, wymaga podjęcia odpowiednich kroków, i w każdym przypadku jest to tak samo ważnym aspektem działalności. Trzeba zadbać o to, aby nie ponosić niepotrzebnych kosztów, szczególnie w przypadku, kiedy można ich uniknąć. Jednym z takich przypadków w rolnictwie, jest ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie gospodarstwa. Są to obowiązkowe w wielu przypadkach ubezpieczenia, które zapewniają ograniczenie odpowiedzialności finansowej rolnika w przypadku spowodowania wypadku z udziałem osób trzecich, które w danym wypadku są poszkodowane. Sprawdźmy w takim razie, jak zapewnić sobie takie ubezpieczenie i co ono rzeczywiście gwarantuje.

Korzyści płynące z ubezpieczenia.

Jak już wspomnieliśmy, ubezpieczenie OC dla rolnika zapewnia ograniczenie jego odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody wyrządzone na rzecz osób trzecich w trakcie prowadzenia prac związanych bezpośrednio z działalnością gospodarstwa. Oczywiście wszystkie szczegóły w tej kwestii reguluje z ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r., toteż do niej warto zajrzeć, aby wiedzieć, kiedy ubezpieczalnia będzie ponosić koszty z tytuły wypłaty ubezpieczenia. Generalnie rzecz biorąc, należy tutaj pamiętać o tym, iż polisa ubezpieczenia rolniczego będzie dla każdego rolnika bardzo ważną kwestią, aby zapewnić sobie płynność finansową gospodarstwa. Wystarczy sobie tylko wyobrazić, iż z dnia na dzień, w wyniku nieszczęśliwego wypadku dochodzi do poważnych strat, a rolnik, musi dodatkowo pokryć koszty zadośćuczynienia na rzecz osób poszkodowanych przez jego pracownika. Bez jakiegokolwiek ubezpieczenia, bardzo często może się to skończyć tragicznie dla gospodarstwa, bowiem trzeba będzie albo zaciągnąć kredyt, albo nawet pozbyć się części gruntów czy też maszyn rolniczych, a to jest kwestia wręcz niedopuszczalna.

Ubezpieczenie obejmujące zabudowę gospodarczą.

Kolejnym ubezpieczeniem, które wymagane jest przez wspomnianą wyżej ustawę, w przypadku gospodarstw o powierzchni przekraczającej 1 hektar, jest ubezpieczenie samej zabudowy gospodarczej. Chodzi tutaj o kwestie związane z pokryciem kosztów napraw, i tez ewentualnej odbudowy zniszczonych zabudowań, w wyniku działania sil natury. Wszelkie klęski żywiołowe, powodzie, pożary, gradobicia, mogą powodować bardzo poważne szkody w zabudowie, która z tego tytułu nie jest w stanie pełnić swoich funkcji w gospodarstwie. W tym przypadku, obowiązkowe ubezpieczenie rolników obejmuje także wspomnianą zabudowę, i zawsze w takich okolicznościach możliwe będzie pokrycie kosztów usuwania szkód i naprawy zniszczeń z wykorzystaniem środków z ubezpieczenia gospodarstwa. Jednym słowem trzeba przyznać, iż ubezpieczenia rolnicze są bardzo korzystne i przydatne, wobec czego nie warto szukać oszczędności i próbować się od tego obowiązku wykręcić, gdyż dobre ubezpieczenie zawsze wpływać będzie korzystnie na stabilizację gospodarstwa i jego płynność finansową w każdym przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top