Zabezpieczenie nasypów przed erozją.

Zabezpieczenie nasypów przed erozją.

Jednym ze zdecydowanie największych zagrożeń w przypadku wszelkiego rodzaju skarp i nasypów, jest erozja gleby powodowana warunkami atmosferycznymi. Szczególnie jeśli chodzi o nasypy wzdłuż nowo budowanych dróg, czy też o brzegi sztucznych zbiorników wodnych, musimy zadbać o ich prawidłowe zabezpieczenie przed erozją, aby mogły prawidłowo funkcjonować przez odpowiednio długi okres czasu. W tym celu wykorzystywane są nowoczesne materiały geosyntetyczne, a ściślej rzecz ujmując, maty antyerozyjne, których zadaniem jest właśnie wzmocnienie warstwy przypowierzchniowej humusu, i zabezpieczenie do przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

Zastosowanie maty antyerozyjnej.

W tradycyjnym trybie, bez stosowanie materiałów geosyntetycznych, warstwy powierzchniowe gleby w nasypach wzdłuż dróg, były podatne na działanie warunków atmosferycznych, co prowadziło do powaznych komplikowanych w pierwszych latach użytkowania dróg. Silne opady atmosferyczne, wypłukiwały glebę w dół, co powodowało nie tylko pogorszenie się stanu technicznego samego nasypu, ale także wywierało negatywny wpływ na całą infrastrukturę drogową, doprowadzając do zamulania studzienek kanalizacyjnych, których zadaniem jest odprowadzanie wody deszczowej z drogi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w tym zakresie, wykorzystywane będą maty antyerozyjne, wbudowywane w przypowierzchniową warstwę gruntu, zapewniające jego zabezpieczenie przed wypłukiwaniem i wydmuchiwaniem, do czasu rozrostu roślinności, która będzie stanowić naturalne wzmocnienie całej struktury nasypów. Oczywiście tutaj to dostawca mat antyerozyjnych, powinien dodatkowo określić jakiego rodzaju mata będzie sprawdzać się danym zastosowaniu, gdyż trzeba pamiętać iż mamy maty z włókien polipropylenowych, jak i maty biodegradowalne, które po jakimś czasie po prostu rozkładają się, stanowiąc dodatkowy nawóz dla roślinności.

Dobra mata antyerozyjna.

Bardzo istotną kwestią jest tutaj to, aby zastosowana mata antyerozyjna, charakteryzowała się jak najlepszymi parametrami technicznymi. Chodzi nam przede wszystkim o to, aby spełniała ona swoje zadania w stu procentach, co w przypadku najtańszych, dostępnych na rynku wyrobów, niestety z reguły jest nieosiągalne. Tutaj musimy mieć pewność i gwarancję co do parametrów technicznych, aby wbudowanie takiej maty było w ogóle opłacalne. Bardzo dobrze w tym przypadku spisują się maty antyerozyjne, jak i pozostałe geosyntetyki Fram Geo, która to firma jest jednym ze zdecydowanie lepszych dostawców tego typu rozwiązań w naszym kraju. Wynika to głównie z wieloletniego doświadczenia i nabytej w związku z tym wiedzy na temat konstrukcji i zastosowania materiałów geosyntetycznych. Dzięki temu też, będziemy mieć do czynienia z bardzo dobrym jakościowo materiałami geosyntetycznymi, których zastosowanie będzie przekładać się na wyraźne podniesienie jakości i trwałości wznoszonych konstrukcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top