Wykorzystanie systemów igłofiltrowych do prac odwodnieniowych

Wykorzystanie systemów igłofiltrowych do prac odwodnieniowych

Realizacja budowy sieci wodociągowych, dróg czy też autostrad, bardzo często będzie wymagać osuszenia terenów podmokłych, przez które ma przebiegać sieć, lub tez droga. W wielu przypadkach ominięcie tego typu terenów podmokłych niestety nie będzie możliwe ze względów finansowych, toteż odwadnianie będzie jak najbardziej korzystne. Trzeba tutaj jednak zastosować odpowiednie rozwiązania technologiczne do odwadniania, przy czym najczęściej spotykanym rozwiązaniem są oczywiście systemy igłofiltrów. Jest to specyficzna instalacja odwodnieniowa, zapewniająca nam możliwość skutecznego obniżenia poziomu wody gruntowej, a co za tym idzie, możliwość przeprowadzenia budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, czy też dróg i autostrad w terenie podmokłym.

Podstawowe założenia w odwadnianiu igłofiltrami.

Zasada działania systemu igłofiltrowego jest stosunkowo prosta. Do gleby wprowadzany jest igłofiltr, czyli odpowiednia rura PCV z perforowanym zakończeniem, przez które możliwe jest zasysanie wody w glebie (wprowadzanie igłofiltrów jest realizowane za pomocą ich wpłukiwania). Istotnym jest tutaj to, aby igłofiltry były wprowadzone do gleby na głębokość, co najmniej pół metra większą niż planowana głębokość prowadzenia prac ziemnych. Kolejne igłofiltry winny być zainstalowane w glebie w odległości nie większej niż 1m od siebie. Igłofiltry te podłączone są do biegnącego wzdłuż ich rzędu kolektora ssącego, który następnie podłączony jest do agregatu pompowego. Agregat ma za zadanie wytworzenie w instalacji odpowiedniego podciśnienia, dzięki czemu możliwe będzie zasysanie wody pojawiającej się w perforowanym zakończeniu igłofiltra i odprowadzanie jej na bezpieczna z punktu widzenia realizacji inwestycji odległość. Oczywiście bardzo ważnym jest tutaj to, aby dobrać odpowiednio agregat pompowy do ilości igłofiltrów znajdujących się w rzędzie, bowiem każdy z agregatów ma określoną wydajność i nie będzie w stanie skutecznie pracować w przypadku, kiedy zostanie do niego podłączonych zbyt duża ilość igłofiltrów.

Prawidłowy dobór poszczególnych elementów.

Niezbędnym elementem jest tutaj precyzyjne dopasowanie do siebie poszczególnych elementów całego ciągu igłofiltrów, aby w połączeniu z innymi zapewnić prawidłowy poziom obniżania wody gruntowej. Przy odpowiednim ułożeniu ciągu igłofiltrów po obydwu stronach planowanego wykopu ziemnego, można zapewnić sobie obniżenie poziomu wody gruntowej na tyle, aby możliwe było przeprowadzenie wykopów, bez jakiegokolwiek ryzyka osuwania się ścian. Generalnie rzecz ujmując, można powiedzieć, iż dobrze dopasowane systemy igłofiltrowe sprawdzają się wyśmienicie w tego rodzaju zastosowaniach, wobec czego tez, warto mieć tę kwestię na uwadze w przypadku, kiedy mamy za zadanie realizację budowy sieci wodociągowej czy też odcinka drogi lub autostrady przebiegającego przez teren silnie podmokły o wysokim poziomie wody gruntowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top