Przebieg badania ewaluacyjnego

Przebieg badania ewaluacyjnego

Chcąc poprawnie opisać przebieg dobrze przeprowadzonego badania ewaluacyjnego, w pierwszej kolejności należy uściślić to pojęcie, tak aby każdy bardzo dobrze wiedział czym jest ewaluacja, w jakim celu jest prowadzona, oraz jakie korzyści płyną z jej prowadzenia. Dlatego też będzie to pierwsza część niniejszego tekstu, natomiast w dalszym jego rozwinięciu zajmiemy się już właściwymi pojęciami oraz samym przebiegiem procesu ewaluacji, celem dokładniejszego i bardziej precyzyjnego przybliżenia tego zagadnienia szerszemu gronu odbiorców. Zapraszamy serdecznie do lektury.

Co to jest ewaluacja?

Tak więc, ewaluacja w tym ujęciu jest to proces systematycznego pozyskiwania informacji na temat konkretnego działania, programu, lub też obiektu (może to być nawet program komputerowy), z puntu widzenia ustalonych wcześniej kryteriów, w celu jego lepszego zrozumienia, oraz dogłębniejszego poznania wszystkich mechanizmów. W przypadkach korzystania z Europejskich Funduszy Strukturalnych, badanie ewaluacyjne będzie obowiązkowe, a polega ono na ocenie wartości interwencji do której zaangażowane zostały publiczne środki finansowe. Ewaluacja jest tutaj już stałym standardem jeśli chodzi o interwencje publiczne zarówno w Unii Europejskiej jak również w Stanach Zjednoczonych, gdzie po raz pierwszy badania ewaluacyjne przeprowadzono już w latach dwudziestych ubiegłego stulecia.

Przebieg badania ewaluacyjnego.

Jeśli chodzi o konkretny przebieg badania ewaluacyjnego to możemy tutaj wyszczególnić kilka głównych punktów, według których powinniśmy postępować w celu poprawnego przeprowadzenia procesu ewaluacji.

 • Sformułowanie celów, oczekiwań, strategii działania i wyników. (Co chcemy osiągnąć?)
 • Projekt ewaluacji (ustalenie działań ewaluacyjnych).(Kto przeprowadzi ewaluację? Kto jest zainteresowany? Czemu będą służyć wyniki?)
 • Określeniu kryteriów sukcesu i oceny.(Jak zmierzy efekty? Jakie są kryteria oceny?)
 • Dyskusja i wybór konkretnych problemów (pytań).(Co jest przedmiotem ewaluacji? Co chcemy, musimy wiedzieć?)
 • Ustalenie źródeł i rodzajów informacji.(Kto i jakich informacji potrzebuje?)
 • Wybór metod i technik gromadzenia danych.
 • Opracowanie odpowiednich narzędzi.(Za pomocą jakich metod można odpowiedzieć na pytania?)
 • Zebranie danych.
 • Techniczne opracowanie danych.
 • Dyskusja na temat danych i ich analiza.(Jakie informacje, wyniki otrzymujemy?)
 • Ocena wyników, porównanie z oczekiwaniami.(Jakie znaczenie mają wyniki dla naszej pracy? Czy moglibyśmy zrealizować cele?)
 • Przeformułowanie celów, zaplanowanie nowych działań.

Każdy z tych elementów odgrywa tutaj niesamowicie ważną rolę wobec czego nie powinien być pod żadnym pozorem bagatelizowany, toteż trzeba tutaj pamiętać o tym, aby zagwarantować sobie możliwość przeprowadzenia wszystkich punktów. Do tego trzeba będzie jednak odpowiedniej wiedzy oraz zaangażowania, bowiem w przeciwnym przypadku możemy osiągnąć przekłamane wyniki badania ewaluacyjnego, a to niestety jest niewskazane w tym przypadku.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ewaluacje.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top