Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników

Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników

Każdy rolnik posiadający uprawy rolne o powierzchni powyżej jednego hektara, odprowadzający przynajmniej w części podatek rolny, jest obowiązany do wykupienia obowiązkowych ubezpieczeń rolników. Kwestie te regulowane są szczegółowo przez Ustawę o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). w treści dokumentu znajdziemy wszystkie niezbędne w tym zakresie informacje. Przede wszystkim zaś, dowiemy się, którzy rolnicy podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenia rolne, oraz w jakim zakresie ubezpieczenia wykupić powinni.

Kogo dotyczy ustawa?

Jak już powiedzieliśmy na początku, ustawa dotyczyć będzie nie wszystkich rolników a tylko te nieco większe gospodarstwa. Mniejsi rolnicy nie muszą się przejmować obowiązkowymi ubezpieczeniami. Aczkolwiek warto nadmienić, iż mogą oni skorzystać z tych samych ubezpieczeń, z tym że w pełni dobrowolnie. Najważniejsze wytyczne dotyczące tego, kto podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze są następujące:

  • Osoba fizyczna prowadząca działalność rolną
  • Areał upraw rolnych przekraczający powierzchnie 1 ha
  • Odprowadzanie w całości lub w części podatku rolnego.

Spełniając trzy powyższe wytyczne, rolnik będzie podlegać pod przepisy ustawy, skutkiem czego będzie musiał wykupić obowiązkowe OC rolników oraz obowiązkowe ubezpieczenie zabudowań rolnych. Oczywiście na tym obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników absolutnie się nie kończą, aczkolwiek będą regulowane innymi przepisami.

Pozostałe ubezpieczenia dla rolników

Kolejnym, obowiązkowym ubezpieczeniem dla każdego rolnika, niezależnie od wielkości posiadanych upraw, będzie OC pojazdów rolnych. Jest to ubezpieczenie standardowe, dotyczące rolnika w takim samym zakresie jak każdego innego posiadacza pojazdów samochodowych. W końcu pojazdy rolnicze także poruszać się będą po drogach publicznych, wobec czego mogą brać udział w zdarzeniach i kolizjach z tymi pojazdami. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe w przypadku każdego pojazdu rolniczego poruszającego się po drogach publicznych.

Do tego należy jeszcze pamiętać o ubezpieczeniu upraw rolnych. Ta forma ubezpieczenia jest obowiązkowa jedynie dla tych rolników, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich do swojej produkcji rolnej. W takim przypadku będą oni obowiązani do wykupienia ubezpieczenia dla przynajmniej 50% posiadanych upraw, objętych dopłatami bezpośrednimi.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, można powiedzieć, iż w zdecydowanej większości przypadków rolnicy będą objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami. Mało jest bowiem gospodarstw mniejszych od jednego hektara. Dzięki temu jednak, na wypadek jakichkolwiek zdarzeń, chociażby tak tragicznych jak powódź, polskie rolnictwo będzie zabezpieczone, a polscy rolnicy będą mieli wsparcie jeśli chodzi o pokrycie strat i odbudowanie zniszczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top