Obowiązek wykupu ubezpieczenia OC dla rolnika.

Obowiązek wykupu ubezpieczenia OC dla rolnika.

Każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej jeden hektar, obowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia OC, co jest nałożone na niego poprzez ustawę z roku 2003. Dzięki temu ubezpieczeniu w przypadku kiedy dojdzie do jakiegokolwiek wypadku, w którym ucierpią osoby trzecie, rolnik nie będzie musiał samodzielnie pokrywać kosztów zadośćuczynienia, bowiem tym zajmie się ubezpieczalnia, a więc jest to całkiem oszczędna kwestia dla samego rolnika. Ponadto, ubezpieczenie to obejmuje także szkody powstałe wskutek działań najbliższej rodziny rolnika, oraz zatrudnionych w jego gospodarstwie pracowników. Warto więc skrupulatnie opłacać ubezpieczenie OC, tym bardziej iż do kosztownych nie możemy go tutaj zaliczyć.

Ile kosztuje nas ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC rolnika wcale nie jest też aż tak bardzo kosztowne, toteż nie warto tutaj poszukiwać jakichkolwiek rozwiązań ubocznych celem ominięcia obowiązkowego ubezpieczenia OC, bowiem w rzeczywistości za niewielkie pieniądze dostajemy zabezpieczenie naszych interesów, oraz ubezpieczenie w razie jakichkolwiek wypadków podczas prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Z reguły kwota jaką należy opłacić w ramach ubezpieczenia jest niewielka, wynosząca między 100 a 150 złotych w skali roku, wobec czego można powiedzieć, iż rzeczywiście jest niewygórowana.

Czy ubezpieczenie OC dla rolnika jest całkowicie obowiązkowe?

Tak, aczkolwiek nie w każdym przypadku. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych dokładnie precyzuje wszystkie kwestie związane z ubezpieczeniami, wobec czego możemy tutaj sięgnąć do ustawy aby sprawdzić w jakich okolicznościach trzeba wykupić ubezpieczenie a w jakich jest ono całkowicie zbędne. Otóż obowiązkowe ubezpieczenie rolnika należy wykupić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy prowadzone gospodarstwo rolne swoją powierzchnią rolną przekracza teren jednego hektara, i jest jedynym źródłem utrzymania rolnika. W pozostałych przypadkach, to znaczy w przypadku gospodarstw mniejszych, lub sytuacjach, kiedy rolnik poza pracą w gospodarstwie zajmuje się inną pracą zawodową, zaś rolnictwo jest tylko dodatkowym zajęciem, ubezpieczenie OC obowiązkowe nie jest.

Reasumując, możemy powiedzieć, iż dzięki wspomnianej wyżej ustawie, współcześni rolnicy są niejako z przymusu, z obowiązku ubezpieczenie przed następstwami nieszczęśliwych wypadków powodowanych w czasie prowadzenia gospodarstwa, w których poszkodowanymi są osoby trzecie. Tutaj to ubezpieczalnia przejmuje wszystkie obowiązki związane z wypłata odszkodowania, zaś kiesa rolnika jest nietknięta. Jednym słowem jest to ubezpieczenie bardzo korzystne dla rolników, tym bardziej iż kwoty jakie należy tutaj uiścić w skali roku są naprawdę niewygórowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top