Nowoczesna obróbka materiałów

frezowanie

Nowoczesna obróbka materiałów

Powszechnie znana wszystkim obróbka skrawaniem jest bardzo starą techniką maszynowego przerabiania metalu, drewna lub plastiku, ceramiki i kompozytów. Używa się w tym celu specjalnych urządzeń do skrawania, do których zaliczyć można tokarki oraz frezarki.

Metody i znaczenie obróbki skrawaniem

Ten sposób obróbki materiałów kwalifikowany jest jako obróbka mechaniczna. Uprzednio przez dziesiątki lat używano maszyn obsługiwanych, a nawet napędzanych ręcznie. W tej chwili wykorzystywane są jedynie urządzenia elektryczne, często sterowane za pośrednictwem komputera. Szczególnie popularną metodą przetwarzania materiału jest obróbka z użyciem komputerowych obrabiarek numerycznych (CNC).

Do podstawowych metod obróbki zaliczyć należy toczenie, wiercenie oraz obróbka ścierna. W przypadku toczenia i wiercenia mówi się, że jest to obróbka mechaniczna wiórowa – z kolei szlifowanie i polerowanie to standardowy przykład obróbki ściernej materiału.

Toczenie jest metodą, w której element przerabiany obraca się wokół własnej osi, a osadzone nieruchomo ostrze kontaktuje się z nim doprowadzając do ścięcia wirów i tym samym powstania pożądanego kształtu lub faktury materiału. Szlifowanie/ścieranie z kolei polega na tym, iż to obrabiany materiał jest ulokowany nieruchomo, podczas gdy elementy cierne poruszają się względem materiału i doprowadzają do ścierania jego powierzchni.

Zastosowanie technik obróbki skrawaniem

De facto techniki te mają zastosowanie wszędzie. Od przydomowych warsztatów, kończąc na specjalistycznych fabrykach tworzących części do silników odrzutowych lub nawet statków kosmicznych. Można powiedzieć, że założenia mechaniczne się nie zmieniają – różnicą jest jedynie szczegółowość uzyskiwanych detalów, czas obróbki, zastosowane materiały oraz nowoczesne technologie, jak CNC, EDM – metoda wykorzystująca wyładowania elektryczne, elektrochemiczne oddziaływania, cięcie strumieniem wody lub promieniem lasera. Obróbka mechaniczna w Teknomatik jest fundamentem produkcji przemysłowej, prac serwisowych oraz projektowania nowych części. Warto sobie to uświadomić i docenić kunszt sztuki, którą de facto jest tokarstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top