Lokata w połączeniu z funduszem inwestycyjnym – jak to działa?

Lokata w połączeniu z funduszem inwestycyjnym – jak to działa?

W czasie gdy większość lokat przynosi odsetki w wysokości 2-3% zdarza się reklama, która obiecuje o wiele wyższe oprocentowanie lokaty sięgające nawet 8%. Dlaczego niektóre banki oferują tak wysokie oprocentowanie? Najczęściej taka reklama dotyczy lokaty z funduszem. Oznacza to, że zakładając lokatę na której chcielibyśmy zarobić te 8% jesteśmy zobligowania do zainwestowania z fundusze inwestycyjne kwoty będącej nawet czterokrotnością kwoty zdeponowanej na lokacie.

Bank może zaoferować tak wysokie oprocentowanie, którego nie ma nawet na najlepsza lokata tradycyjna, ponieważ odpowiednio więcej zarobi na prowizji od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, których fundusze sprzeda swojemu klientowi. Czy taka oferta jest bezpieczna dla klienta banku? O ile jest świadom tego jak wygląda konstrukcja takiego produktu to nie czekają na niego żadnego niespodzianki, ponieważ jest przygotowany na to, że na całej transakcji może stracić z powodu strat osiągniętych przez fundusz inwestycyjny.

Gorzej jeśli osoba korzystająca z takiego produktu nie zna jego specyfiki i daje się nabrać na reklamę nie weryfikując całej oferty. I choć banki starają się dokładnie informować swoich klientów o zagrożeniach związanych z taką inwestycją, to wciąż zdarzają się osoby, które są przekonane, że całość środków jest gwarantowana przez bank i nie tylko nie grozi im jakakolwiek strata, ale wręcz są przekonani, że wszystkie zainwestowane pieniądze są oprocentowane na 8% w skali roku.

Czy da się na takie inwestycji zarobić? Owszem, jednak wymaga to odpowiedniej wiedzy. Taka lokata z funduszem może być dobrym rozwiązaniem jeśli i tak rozważamy możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjne. Wówczas oprocentowanie lokaty jest jedynie miłym gwarantowanym dodatkiem do takiej inwestycji.

Całą inwestycje można podzielić na cześć bezpieczną, którą będzie lokata oraz agresywną, którą będą jednostki funduszy inwestycyjnych. W dłuższym terminie dobrze dobrane fundusze z pewnością dadzą zarobić nierzadko więcej niż te wspomniane 8% na lokacie. Fundusze akcyjne dają zarobić średnio 10% w skali roku. Dane te jednak to uśredniona stopa zwrotu z kilku lat, a więc mogły się zdarzyć lata kiedy inwestycja dała zarobić 20%, a także okresy w których na inwestycji można było stracić 20%.

Sukces takiej inwestycji polega na wyborze odpowiedniej pory na zakup jednostek funduszy inwestycyjnych. Wiele osób ma złe doświadczenia z funduszami inwestycyjnymi, ponieważ w latach 2005-2009 fundusze inwestycyjne nie tylko nie dawały swoim klientom zarobić, ale również przyniosły wielu swoim klientom dotkliwe straty. Przez kolejne lata Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych musiały pracować na odbudowanie zaufania, ponieważ ich istnienie jest uzależnione od tego czy ludzie będą nadal chcieli inwestować poprzez fundusze inwestycyjne. Z tego powodu polityka funduszy w zakresie inwestowania oraz opłat pobieranych za zarządzanie została zmodyfikowana na tyle, aby ponownie zachęcić inwestorów.

Najlepsza lokata z funduszem potrafi przynieść łącznie nawet kilkunastoprocentową stopę zwrotu, jednak podejmując się takiej inwestycji należy pamiętać o ryzyko jakie za sobą niesie i starać się dobierać fundusze zrównoważone dające dużą szanse na przynajmniej kilkuprocentowy zarobek w skali roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top