Kraków – miasto przyjazne dla biznesu

Kraków – miasto przyjazne dla biznesu

Kraków jest miastem, które stara się w pełni wykorzystać swój potencjał naukowy, na który składają się: 23 wyższe uczelnie, kadra naukowa (ponad 22 000 osób, w tym niemal 1 500 profesorów) oraz studenci (liczba studentów wraz z uczącymi się na studiach podyplomowych, doktoranckich i eksternistycznych kształtuje się corocznie na poziomie ok. 220 000 osób). Żeby przyciągnąć inwestorów w mieście działa specjalna strefa ekonomiczna oferująca szereg zachęt inwestycyjnych. W Krakowie powstało również biuro kongresów, którego głównym celem jest promocja miasta jako interesującego miejsca dla spotkań biznesowych. Atrakcyjność miasta dla zagranicznych inwestorów potwierdza obecność ponad 80 międzynarodowych korporacji świadczących usługi w branżach takich jak: F&A, business analytics, HR, R&D, IT. Firmy te łącznie zatrudniają ok. 30 tysięcy osób, z których większość to absolwenci krakowskich uczelni.

Aktualna sytuacja na rynku pracy

W sierpniu w krakowskich urzędach pracy zarejestrowanych było około 25,5 tyś bezrobotnych, co oznacz, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,2%. Co ciekawe bezrobocie od początku roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Pokazuje to, że w ostatnich latach zmniejszyło o się znaczenie pracy sezonowej dla sytuacji na rynku pracy. Stosunkowo dobra kondycja krakowskich przedsiębiorstw i stale widoczny wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach zajmujących się outsourcingiem to argumenty przemawiające za stwierdzeniem, że stopa bezrobocia do końca roku powinna utrzymać się na dotychczasowym poziomie. Kraków jest miastem, któremu udało się stworzyć bardzo dobrą warunki dla inwestorów. Firmy cenią Kraków, ponieważ maja tu dostęp do dobrze wykształconych młodych pracowników. Ponadto lokalne władze stale inwestują w poprawę infrastruktury. Dostęp do powierzchni biurowych, wysokiej klasy specjalistów i placówek badawczych umożliwia zrealizowanie w mieście nawet najbardziej ambitnych projektów biznesowych. Oprócz wykwalifikowanej kadry ważne jest także atrakcyjne położenie Krakowa i jego wyjątkowa atmosfera, która sprawia, że gotowi są tu podjąć pracę nie tylko specjaliści z polski, ale również z zagranicy. Zawsze aktualne oferty pracy z Krakowa znajdziesz tutaj.

Kraków – centrum outsourcingu

Kraków znalazł się w 2013 roku w pierwszej dziesiątce światowego rankingu najlepszych lokalizacji dla inwestycji typu BPO (ang. business process outsourcing), a w 2012 z tego tytułu napłynęło do małopolski 7,9 milionów euro zagranicznych inwestycji. Dynamiczny rozwój tej branży stale generuje nowe miejsca zatrudnienia, których przyrost oceniany jest na ponad 20% rocznie. Obecnie firmy outsourcingowe zatrudniają w Krakowie około 25-30 tyś osób, a najważniejszymi czynnikami lokowania centrum usług w mieście są stosunkowo niskie koszty pracy, międzynarodowe połączenia lotnicze, duża ilość dostępnej powierzchni biurowej, postrzeganie Krakowa jako atrakcyjnej europejskiej metropolii oraz dobra znajomość języków obcych wśród absolwentów wyższych uczelni. Do najpopularniejszych profili działalności centrów usług biznesowych należą usługi finansowo-księgowe, usługi informatyczne – zarządzanie aplikacjami oraz obsługa klienta. Krakowskie władze zdają sobie sprawę, że rozwój firm outsourcingowych ma dla miasta strategiczne znacznie, dlatego starają się tworzyć przyjazną atmosferę dla inwestycji i konkurować z innym światowymi centrami outsourcingu. Z raportu Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji wynika, że za 10 lat w usługach biznesowych w Krakowie może pracować ponad 50 tysięcy osób. Żeby osiągnąć ten dobry wynik, potrzebne jest pogłębienie współpracy pomiędzy biznesem, władzami lokalnymi i wyższymi uczelniami. Obecnie Kraków uznawany jest za dobre miejsce dla inwestycji typu BPO, dlatego należy podjąć dalsze działania, które umożliwią zachowanie tego stanu rzeczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top