Instalacja elektryczna w zakładzie gastronomicznym

Instalacja elektryczna w zakładzie gastronomicznym

Przygotowanie zaplecza w zakładach gastronomicznych wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które zapewnią prawidłowe podejście do poszczególnych etapów prac. Trzeba tutaj nie tylko umiejętnie rozplanować ustawienie wszystkich elementów w lokalu, ale także prawidłowo przygotować instalację elektryczną. Tym bardziej, iż w przypadku lokalu gastronomicznego, bardzo często będziemy mieli do czynienia z dość sporym poborem mocy przez wykorzystywane urządzenia gastronomiczne. Z reguły będziemy mieć tutaj do czynienia z instalacjami o mocy nawet do 40 kW, co wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności w przygotowywaniu instalacji, aby wszystko mogła sprawnie pracować, bez ciągłych przerw i awarii.

Odpowiednie przygotowanie instalacji.

Przede wszystkim trzeba tutaj zdać sobie sprawę z tego, iż instalacja w takim przypadku powinna być dobrze zaprojektowana. Każdy przewód powinien mieć określony przekrój, aby zapewnić bezpieczny przesył prądu do konkretnych urządzeń. Siłą rzeczy w przypadku zwykłych gniazdek będziemy stosować przekroje mniejsze, niż przypadku przewodów zasilających urządzenia gastronomiczne o dużym poborze mocy.

Bardo ważne jest tutaj także to, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo pracy każdego obwodu, toteż należy je zakończyć odpowiednimi bezpiecznikami oraz wyłącznikami różnicowo prądowymi, które stanowią podstawowe zabezpieczenie w takich przypadkach. W razie nagłego zwiększonego poboru mocy, wynikającego na przykład ze zwarcia w jakimkolwiek urządzeniu, bezpiecznik natychmiast reaguje odcinając dopływ prądu a tym samym zapobiegając niebezpiecznym awariom, mogącym doprowadzić nie tylko do poważnych wypadków związanych ze stratą mienia, ale także, w skrajnych przypadkach do wypadków, w których poszkodowanymi będą pracownicy obsługujący dane urządzenia gastronomiczne.

Wykonanie instalacji elektrycznej.

W przypadku kiedy instalacja jest prawidłowo zaprojektowana, możliwe będzie przystąpienie do jej prawidłowego montażu. Tutaj przede wszystkim należy pamiętać o tym, aby instalacje elektryczne były montowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami SEP, gdyż przeciwnym razie nie będą one dopuszczone do eksploatacji, a co za tym idzie, nie będzie możliwe uruchomienie zakładu. Po prostu zakład energetyczny w przypadku stwierdzenia niezgodności nie podłączy linii do budynku tak długo, póki wszystko nie będzie zgodne z podstawowymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. Dlatego też, w tym szczególnym przypadku konieczność poniesienia kosztów związanych z zatrudnieniem profesjonalnej firmy elektrycznej będzie jak najbardziej uzasadniona. Tym bardziej, iż jakiekolwiek nieścisłości i niedociągnięcia w przypadku projektu oraz montażu instalacji elektrycznej dużej mocy, będą prowadzić do poważnych zagrożeń mienia, zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia ludzkiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top