Geotechnika, nauka o gruncie

Geotechnika, nauka o gruncie

Geotechnika to gałąź inżynierii związany ściśle z inżynierią budowlaną. Badanie podłoża pod budowę szczególnie budynków wielorodzinnych lub użyteczności publicznej wymaga specjalnych badań gruntu. Mechanika gruntów stanowi część geotechniki, obejmującej roboty ziemne, fundamentowanie, oraz wzmacnianie i uszczelnianie podłoża. Proces fundamentowania zajmuje się projektowanie wraz z wykonawstwem fundamentów w różnych warunkach gruntowo – wodnych. Ma to ogromne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo budowy i samego budynku. Najsłynniejszą budowlą której zawiodła prace i wykonanie fundamentów jest wieża w Pizie. Badania geotechniczne pozwalają uniknąć właśnie takich wpadek, gwarantując jednocześnie że nasz budynek będzie miał stabilne i odpowiednie podłoże. Ma to szczególne znaczenie jeśli podłoże pod budowę jest na terenie mieszany, lub w okolicy są wody gruntowe.

Takie usługi przeprowadzają firmy specjalizujące się właśnie w tej dziedzinie inżynierii budowlanej. Za ich pośrednictwem możemy dowiedzieć się jakie jest podłoże pod naszą budową. Dokumentacja zebrana na podstawie tych badań jest potrzebna szczególnie w przypadku dużych budowli. W krajach zagrożonych trzęsieniami ziemi odpowiednia ocena zasobności, gęstości i rodzaju podłoża oraz warunków gruntowych ma ogromne znaczenie dla ochrony budynków. Pozwala na dobór odpowiednich zabezpieczeń.

Rozwojowi cywilizacji towarzyszyło wprowadzenie na terenach sejsmicznych konstrukcji żelbetowych i stalowych oraz wzmocnień materiałami kompozytowymi. Pierwsze dwie zwiększają wytrzymałość konstrukcji, ale także znacząco zwiększają jej ciężar i sztywność, a tym samym wielkość generowanych sił bezwładności oraz modyfikując ich charakterystyki dynamiczne. Takie wsparcie pozwala przyszłym i już powstałym budynkom przetrwać, a wszystko to dzięki geotechnice (zob. titan.com.pl/geotechnika) .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top